1. Krijg je een laptop van school? Mag je ook je eigen laptop gebruiken?
Iedereen krijgt een laptop van school. Als je wilt mag je natuurlijk je eigen laptop gebruiken. Bedenk wel: de lessen en de gebruikte computersystemen zijn ingericht voor gebruik met Chromebooks.

2. Wat is de verhouding werk computer versus werken uit boeken?
De chromebooks zijn een ondersteuning voor het leren uit boeken.

3. Ga je ook op brugklaskamp?
Wij hebben geen brugklaskampen. Er is een kennismakingsperiode op school.

4. Hoe lang doe je ongeveer over je huiswerk als je op havo/vwo zit?
Normaal gesproken zou 1 à 1,5 uur per dag voldoende moeten zijn. Ervan uitgaande dat je tijdens de lessen gewoon hebt opgelet.

5. Heb je je hele schooltijd dezelfde mentor?
Je hebt elk jaar een andere mentor.

6. Hebben leerlingen ook flexuren, zoals Daltonuren?
90% van de lessen zijn verplichte vaklessen. Daarnaast zijn er keuzemogelijkheden in welke onderdelen je extra ondersteuning wilt of nodig hebt. In de bovenbouw geven de leraren aan wat de onderwerpen zullen zijn voor de facultatieve (=vrijwillige) lessen, zodat je weet wat je kiest als je daar heen wilt gaan.

7. Hoe zien de ouders voortgang van de kinderen?
De ouders hebben een eigen toegang tot Magister, en kunnen daar de voortgang volgen.

1. Tot wanneer is het mogelijk om me aan te melden voor het CLD?
Als je uiterlijk 5 maart 2021 bent aangemeld én een passend advies hebt, ben je zeker van een plek op het CLD. Als je je na 5 maart aanmeldt, dan kunnen wij geen plek garanderen.

2. Kun je met een havo-advies ook naar de mavo/havo afdeling op de locatie Hof van Delft?
Ja, dat kan. Je moet het wel duidelijk aangeven, want anders word je automatisch geplaatst op Molenhuispad.

3. Kun je met een vwo-advies ook naar een havo/vwo brugklas of kom je dan in een vwo-klas?
Als je liever naar een havo/vwo-brugklas wilt, moet je dit duidelijk apart aangeven op de aanmelding. Daar is ruimte voor.

4. Als je je wilt aanmelden, moet je dit dan via de mail doen, post of is het ook mogelijk om langs te brengen?
Je kunt je aanmelden via de post, je kunt het aanmeldingsformulier ook langsbrengen, overdag, als de school geopend is. Sinds kort is het ook mogelijk om je digitaal aan te melden.

5. Kun je ook aangeven bij wie je graag wel of juist niet in de klas wilt komen?
Je kunt dat aangeven. Hiermee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden, maar kan niet voor 100% gegarandeerd worden.

6. Hoe zit het met de regeling voor plaatsing op het Technasium?
Indien het aantal aanmelding hoger is dan dat er plek is, vindt er een loting plaats. Leerlingen die een voorlichting over Technasium hebben gevolgd en de presentielijst hebben getekend, krijgen voorrang bij de loting.

7. Kun je het technasium ook combineren met het gymnasium?
En zo ja, hoe schrijf je je daarvoor in?

Combineren van technasium en gymnasium kan, maar je kunt je er niet apart voor inschrijven. Het is een vol programma. In klas vwo/technasium 1 krijgt iedereen een kennismakingsprogramma met het gymnasium. In klas 2 en 3 kun je maatwerk Latijn en Grieks volgen als je daarvoor in aanmerking komt vanwege je resultaten.

1. Hoeveel uur ben je meer kwijt als je voor technasium kiest? En komen die uren dan bovenop de reguliere lessen?
Als je voor technasium kiest, volg je een extra vak: Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Je bent hier in de onderbouw gemiddeld 1 à 1,5 uur per week meer kwijt. O&O is 4 of 5 uur per week, maar je hebt ook minder vakken, bijvoorbeeld techniek, of informatica, omdat die geïntegreerd zijn in O&O.

2. Waar vind ik het overzicht van de vakken van het eerste en het tweede jaar? Ik wil graag de verschillen zien tussen havo/vwo technasium en havo/vwo.
In de schoolgids staan de lessentabellen van alle jaren. Op pagina 18 staan de lessentabellen van de brugklas.

3. Kan je tijdens de jaren in de onderbouw ook later kiezen om het technasium te gaan volgen?
Daar is geen aparte regeling voor. Het kan hoogstens als maatwerk.

4. Kun je tijdens het jaar stoppen met technasium als het te zwaar is of als je het toch niet leuk vindt?
In de loop van het jaar stoppen kan niet, behalve in uitzonderingssituaties. In het eerste jaar is technasium niet zo zwaar dat je daardoor extra kans loopt om te blijven zitten of af te stromen.

5. Kan je na mavo 4 met T&T naar technasium havo 4 doorstromen?
Ja. Het moet dan wel in de rest van je vakkenpakket passen omdat T&T alleen in de natuurprofielen zit.

6. Hoe zit het met de regeling voor plaatsing op het Technasium?
Indien het aantal aanmelding hoger is dan dat er plek is, vindt er een loting plaats. Leerlingen die een voorlichting over Technasium hebben gevolgd en de presentielijst hebben getekend, krijgen voorrang bij de loting.

7. Kun je het technasium ook combineren met het gymnasium?
En zo ja, hoe schrijf je je daarvoor in?

Combineren van technasium en gymnasium kan, maar je kunt je er niet apart voor inschrijven. Het is een vol programma. In klas vwo/technasium 1 krijgt iedereen een kennismakingsprogramma met het gymnasium. In klas 2 en 3 kun je maatwerk Latijn en Grieks volgen als je daarvoor in aanmerking komt vanwege je resultaten.

1. Zijn alle klassen mavo/havo op het Hof van Delft?
Op de Hof van Delft zijn alle brugklassen mavo/havo. Dat betekent dat er les wordt gegeven op mavo-niveau; als je dat goed aankunt, zijn er vanaf de kerst ook havo-modules om je voor te bereiden op 2havo.

2. Wat zijn havo-modules?
Deze worden aangeboden vanaf de kerst. Hiermee voorkom je achterstanden in de kernvakken op de havo2-leerlingen van Molenhuispad.

3. Ga je na het tweede jaar naar de havo op het Molenhuispad als je dat aankan, of al eerder?
Bijna altijd ga je na het tweede jaar naar Molenhuispad. In een uitzonderingsgeval kan het ook eerder. Het programma mikt erop dat de aansluiting naadloos is vanaf einde klas 2. Hele goede leerlingen kunnen dan ook doorstromen naar vwo3 op Molenhuispad.

1. Wat doen jullie voor kinderen met autisme/ adhd?
Dit is maatwerk, afhankelijk van de situatie. Sommige leerlingen met autisme starten in de schakelklas. In veel gevallen krijgt de leerling verstrekt mentoraat aangeboden.

2. Is er een aangepaste normering bij dyslexie? En kunnen toetsen worden voorgelezen?
De normering bij toetsen wordt aangepast. Voorlezen gebeurt alleen in het geval van een visuele handicap. Verder krijgen leerlingen met dyslexie de beschikking over het programma Kurzweil, dat doorgaans goede ondersteuning biedt.

3. Wat is de kleine klas/zorgklas precies? Is dat op alle niveaus?
Alleen op de havo/vwo-locatie Molenhuispad is er een zogenaamde “schakelklas.” Die is bedoeld voor leerlingen met internaliserende problematiek; om hierin een plaats te krijgen moet je ten minste een havo-advies hebben. De bedoeling is dat je uiteindelijk alle lessen in gewone klassen kunt volgen. Zelf aanmelden voor de schakelklas is niet mogelijk, dat gaat via het samenwerkingsverband en de zorgcoördinator.